ПРОЈЕКАТ "ПОВЕЗАНЕ ШКОЛЕ"

Током јула и августа месеца у нашој школи реализован је пројекат који има за циљ да све основне и средње школе буду повезане на Академску мрежу Републике Србије (АМРЕС), како би се побољшала и убрзала комуникација између образовних установа и Министарства просвете, а и олакшао рад у свим наставним предметима.

Пројекат је реализован уз помоћ Министарства трговине, туризма и телекомуникације и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Ова мрежа образовним и научно-истраживачким организацијама и другим корисницима обезбеђује приступ и коришћење Интернета и информатичких сервиса у земљи, као и везе са националним и интернационалним мрежама. АМРЕС представља један од најзначајнијих ресурса научно-истраживачког и образовног рада и носилац је развоја информатичког друштва. Гимназија на овај начин добија неограничен и бесплатан приступ свим сервисима Интернета