ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ НАСТАВЕ ЗБОГ ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID-19

Због увођења ванредног стања у Републици Србији прекида се од 16. марта настава и све активности у школи.

У вези следећих корака око организовања наставе на даљину и актуелних дешавања, пратите сајт школе и средства информисања.