СЕМИНАР "МОЈ ЧАС - УЧЕЊЕ ЗА ТРЕЋИ МИЛЕНИЈУМ"

У суботу, 21. децембра 2019. године, у нашој школи реализован је акредитован семинар "Мој час-учење за трећи миленијум". Аутори овог семинара били су: Марина Павловић, психолог и Наташа Турунташ, професор српског језика и књижевности. Семинар је носио осам бодова стручног усавршавања ван установе.


Кроз радионице и предавање, обрађене су следеће теме:

1. Индивидуализација наставе - од законске регулативе до праксе

2. Планирање наставе - стандарди, компетенције, специфичности одељења

3. Предуслови упешног подучавања базираног на индивидуализацији

4. Повратна информација и препорука ученику за даље учење