ПРЕДАВАЊЕ О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ

Стручни тим за здравствено васпитање и Дом здравља из Руме у току прошле године организовали су за ученике 2. разреда анкету о репродуктивном здрављу. Ове школске године одржано је предавање са анализом резултата те анкете. Предавању су присуствовали ученици сва четири одељења садашње треће године.

Активност се одвијала у кабинету за српски језик и књижевност.