ТРИБИНА У ОКВИРУ ФЕСТИВАЛА ПРАВА ДЕТЕТА

У уторак, 19. новембра, са почетком у 18 h, одржана је трибина у холу школе, а у оквиру Фестивала права детета, на којој су директор, психолог, председник Ученичког парламента и професори давали одговоре ученицима на постављена питања. Наиме, ученици су имали могућност да у претходне две недеље постављају анонимна питања запосленима у школи, представницима Савета родитеља, Ученичком парламенту, школском полицајцу итд, као и да дају сугестије и предлоге којима би се побољшао рад школе.