Кљајић Биљана

Кљајић Биљана, рођена 26.03.1984. године у Руми. Завршила Природно-математички факултет у Новом Саду и стекла звање мастер - хемичар.