Бранислава Коњевић

Коњевић Бранислава, рођена 26.12.1967. Завршила је Филозофски факултет у Новом Саду и мастер академске студије.