ДИРЕКТОР

Благојевић Софија-професор географије.

СЕКРЕТАР

Јапић Јелица, рођена 13. 02. 1957. године у Никинцима, општина Рума. Завршила Правни факултет у Новом Саду и стекла звање дипломирани правник.


ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

Стојаковић Дејана, рођена 22. 08. 1962. године у Врбасу. Завршила Вишу економско-комерцијалну школу у Новом Саду и стекла звање економисте.


ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА

Прентић Предраг


ДОМАР

Лапчевић Милан, рођен 01. 04. 1955. године у Цвијановић Брду, општина Слуњ, Хрватска. Завршио средњу пољопривредну школу у Руми и стекао звање пољопривредни техничар.


МАЈСТОР

Керезовић Зоран, рођен 22. 08. 1966. године у Живиницама, општина Скендер Вакуф (сада Кнежево), БиХ. Завршио средњу школу "Иво Лола Рибар" у Новој Градишци и стекао звање механичар за пољопривредне машине.


СПРЕМАЧИЦЕ:

Мамлић Милица

Гаковић Бранислава

Новаковић Тања

Јањић Јагода

Остојић Зорица