О нама Наставно особље

Физичко васпитање

Петровић мр Ненад

Петровић Ненад, рођен 08. 02. 1980. год. у Сремској Митровици. Завршио Факултет физичке културе у Новом Саду и стекао звање професор физичког васпитања – дипломирани тренер фудбала. На Универзитету у Новом Саду 2010. године одбранио магистарски рад и стекао академски назив магистра наука из интердисциплинарне области спортска медицина и кинезитерапија. 

.
 

Милованчевић Вера

Милованчевић Вера, рођена 20. 09. 1964. год. у Сремској Митровици. Завршила Факултет физичке културе у Новом Саду и стекла звање професор физичког васпитања – дипломирани организатор спортске рекреације.

 

.