Ваншколске активности

Јазас

КО СМО МИ...


На читавој територији Републике Србије делује мрежа од 9 независних невладиних организација које носе име Омладина ЈАЗАС-а. На основу потписаног Меморандума о сарадњи, 9 независних организација од 2007. године спроводи заједничке програме и акције, поштујући и водећи се заједничком мисијом и вредностима као и визуелним идентитетом.
Меморандум о сарадњи потписан је на првом састанку Савета Омладине ЈАЗАС-а Србије 31. марта 2007. године чиме је престало важење Протокола о сарадњи потписаног у Новом Саду 2003. године.
Свака Омладина ЈАЗАС-а као независна организација и засебно правно лице има председника и Управни одбор.
На основу Меморандума о сарадњи преко Омладине ЈАЗАС-а у Београду одржава се комуникација са највећим бројем донатора и сарадника у борби против ХИВ/сиде одакле се даље кроз стратешка саветовања, ИЦТ програм, координирају пројектне активности и организују акције заједнички осмишљене у одобреним програмима.

НАШИ ПРИОРИТЕТИ...


1. Да смањимо ниво ризичног понашања везаног за ХИВ/АИДС и болести зависности међу младим људима кроз спровођење вршњачке едукације и саветовања на територији Србије и Црне Горе
2. Да подигнемо ниво свести о ХИВ/АИДС-у и болестима зависности међу младим људима кроз средства јавног информисања
3. Да развијемо информационе пакете и комуникацијске стратегије које се односе на ХИВ/АИДС намењене младима људима а кроз имплементацију партиципаторног истраживања
4. Да повећамо ниво употребе кондома од стране младих људи тако што ћемо кондоме учинити ценом приступачним и доступним
5. Да умањимо и као крајњи циљ, искоренимо дискриминацију особа које живе са ХИВ/АИДС-ом кроз едукацију популације и заштиту права тих особа
6. Да побољшамо статус људи који живе са ХИВ/АИДС-ом кроз програме пружање психо-социјалне помоћи тим људима
7. Да повећамо употребу и доступност информационих технологија у сврси стицања знања и размене искустава на тему ХИВ/АИДС-а и сличних тема. Ово се пре свега односи на наше чланство које ће се у ове процесе укључити едукацијом о могућностима ових технологија.
8. Да повећамо ниво профезионализма у планирању, креацији и осмишљавању, супервизији и евалуацији програма и пројеката
9. Да побољшамо проток информација у Омладини ЈАЗАС-а као и системе извештавања
10. Да ојачамо сарадњу Омладине ЈАЗАС-а са међународним и домаћим организацијама и државним институцијама кроз успостављање партнерских односа и размену искустава, знања и информација.
11. Да повећамо ниво знања о Омладини ЈАЗАС-а и нашој мисији у општој популацији, државном сектору и корпорацијској сфери а у циљу прецизнијег позиционирања као невладине, самосталне и независне хуманитарне организације.
12. Да побољшамо инфраструктуру кроз набавку неопходне опреме
13. Да повећамо број чланства у омладинској популацији кроз систематско омасовљавање волонтерског програма и програма волонтерске мотивације

ШТА РАДИМО...

Омладина ЈАЗАС-а првенствено ради на превенцији сиде у у нашој земљи. Такође, приоритет нам је и пружање сваке врсте помоћи онима који живе са ХИВ/АИДС-ом или су на било који начин погођени том болешћу; у тај аспект спада набавка лекова и сличне врсте материјалне помоћи али и борба против табуа, стигме и дискриминације који окружују ову популацију људи.
Наше активности су такође све више усмерене на проблеме сексуалног и репродуктивног здравља младих људи.

Наша главна циљна група су млади мада се наше активности не ограничавају строго на ову популацију и наше су поруке намењене свим људима. Оно што нам је најважније јесте да спречимо, да превенирамо, да се било који млади човек у нашој земљи инфицира ХИВ-ом и тако уђе у цифру од 6000 младих људи који се у свету свакодневно заразе овом болешћу. Због тога велики део наших активности обухвата превенцију у форми информисања и едукације људи о ХИВ/АИДС-у и дистрибуције квалитетних кондома као и разне облике промоције здравих стилова живљења и адекватне заштите.

Зашто то радимо?

-Зато што желимо здраву и снажну младу генерацију у нашој земљи
-Зато што млади људи треба да знају како да заштите себе и друге
-Зато што наш регион не сме постати ново горуће ХИВ/АИДС подручје
-Зато што особе које живе са ХИВ/АИДС-ом имају иста права као и сви други људи
-Зато што заједно можемо!

КАКО ДА СЕ УКЉУЧИТЕ У РАД ОМЛАДИНЕ ЈАЗАС-а...
Ако сте амбициозни, креативни, способни и спремни на тимски рад а имате нешто слободног времена које желите да посветите хуманитарном раду и борби против сиде, Ви сте права особа за чланство у Омладини ЈАЗАС-а!
У свакој од 12 Омладина ЈАЗАС-а широм Србије бићете замољени да попуните приступницу и упитник о Вашим мотивима да бисте постали наш члан.
Уколико желите више информација о нашем раду, активностима, пројектима или о ХИВ/АИДС-у или имате занимљив предлог за сарадњу или зелите да помогнете наш рад на било који други начин, немојте оклевати да нас контактирате.
   .
 
Ulti Clocks content