СТРУЧНО ПУТОВАЊЕ КОЛЕКТИВА

У циљу стручног усавршавања запослених и јачању тимске сарадње унутар колектива, руководство Гимназије је организовало стручно путовање у периоду од 24-25. јуна 2019. године. Овом приликом посећени су Овчарско-кабларска клисура, Сјеница и СРП "Увац".