ПРОБНИ ТЕСТ ЗА ПРИЈЕМНИ

Министарство просвете је на својој интернет страници објавило ПРОБНИ ТЕСТ за пријемни испит из математике за Одељење ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику и тест можете преузети овде