Митровић Љиљана

Митровић Љиљана

Рођена 17.12.1963. Завршила ПМФ у Новом Саду и стекла звање професора географије.

.