О нама Наставно особље

Руски

Нина Пашић Гергељ


 

Божић Радослав

Божић Радослав, рођен 17. 11. 1967. год. у Руми. Завршио Филолошки факултет у Београду и стекао звање професор руског језика и књижевности.

 

.