Присетимо се... Swan of Avon

Шекспир о љубави

`If music be the food of love, play on`

-Ако је музика храна љубави, свирај!

 

 

 `Love looks not with the eyes, but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind `

-Љубав не гледа очима већ памећу и због тога је летач Купидон сликан без очију.

.

 

Who ever loved that loved not at first sight?

-Ко је икада волео а да није био заљубљен на први поглед?`

 

 `Love is like a child, That longs for everything it can come by `

-Љубав је попут детета које жуди за свиме крај чега прође

 

 `Lovers ever run before the clock `

-Они који воле иду испред времена.

 

 `Love is a smoke and is made with the fume of sighs `

-Љубав је дим сачињен од магловитих уздаха.

 

`Love is blind, and lovers cannot see, The pretty follies that themselves commit`

-Љубав је слепа и зато љубавници не могу видети слатке грешке које сами направе.     
 
Ulti Clocks content